Neer, 29 november 2016

De Haammaeker: Op naar de volgende 25 jaar!

Stichting gemeenschapshuis Neer en de verenigingen die gebruik maken van de Haammaeker, zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van de Haammaeker in Neer. De Haammaeker, het gemeenschapshuis midden in het centrum van Neer bestaat dit jaar 25 jaar. De toekomst ziet er goed uit voor het gemeenschapshuis. Maar om deze goede toekomst te bereiken moet er wel nog een heleboel gebeuren.

De verenigingen die gebruik maken van de Haammaeker zijn vertegenwoordigd in het gebruikersoverleg. Dit overleg zet samen met het stichtingsbestuur de lijnen uit.

Inzet vrijwilligers

In het laatste overleg hebben we geconstateerd dat de inzet van vrijwilligers aanmerkelijk is toegenomen. Dit leidt tot een kosten besparing op de personeelspost en bevordert de betrokkenheid van de gebruikers.

Voorbeelden

Op maandagavond werkt Vocante met vrijwilligers, op dinsdagavond werkt EHBO Neer met vrijwilligers en op vrijdagavond werkt Muziekplein met eigen mensen werken. Bij incidentele activiteiten zoals een koffietafel of een concert worden er ook vrijwilligers ingezet. Wij danken de volgende verenigingen voor hun inzet: Seniorenvereniging, VV de Kwiebusse, Schutterij Sint Sebastianus, EHBO Neer, en de Judoclub. Tevens is er een klusteam opgericht bestaande uit: Thieu Berben, Piet Dirkx en Gieel Timmermans.

Gebouw toekomstbestendig maken

Verder hebben wij in het gebruikersoverleg plannen besproken over het aantrekkelijker en het toekomstbestendiger maken van het gebouw. Dit gaat over het veranderen en vernieuwen van de inrichting, schilderwerkzaamheden, opknappen van vloeren, energiezuinige verlichting, toegankelijker maken voor mensen met een lichamelijke beperking en akoestische verbeteringen.

Alle gemeenschapshuizen in Leudal, dus ook de Haammaeker zijn met de gemeente Leudal in overleg over ‘goed en gegarandeerd onderhoud aan de accommodaties’.

Samenwerking Park Leudal Oost

Uiteraard werken wij goed samen met het initiatief Park Leudal Oost. Dit doen wij onder de noemer sportieve activiteiten op het sportpark en alle andere activiteiten in het gemeenschapshuis. Het bestuur van de Haammaeker zal zich dan ook voor de volle 100% inzetten voor het behoud van een gemeenschapshuis centraal in ons dorp.

Denk/doe met ons mee!

Uiteraard kunt u met ons meedenken. Wij staan daarvoor altijd open! Zo hebben wij op donderdag, 15 december 2016, een open inloopavond. Op deze avond kunt u ook vragen stellen over de vacatures die er binnen de Haammaeker zijn namelijk: secretaris (M/V) en penningmeester (M/V). Eveneens kunnen er vragen gesteld worden over de financiële situatie en de huidige exploitatie. De inloopavond begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.

Namens het bestuur,

Jort Raemakers

secretariaat@haammaeker.nl / 0628193864

Comments are closed.

Text selection is disabled by content protection wordpress plugin