Gemeente Leudal komt met oplossing Haammaeker nu is het aan de Neerse samenleving

De afgelopen maanden / weken heerste er in Neer grote onrust met betrekking tot gemeenschapshuis in d’n Haammaeker. Gemeenschapshuis in d’n Haammaeker kampt met een structureel tekort van 45.000 per jaar. Daarbij komt ook nog eens dat het huidige stichtingsbestuur opstapt.

Het college van Burgemeester en wethouders lijkt te beseffen dat de tijd dringt voor gemeenschapshuis in d’n Haammaeker. Het college stelt daarom voor om per 2016 voor de duur van maximaal 3 jaar onder andere de onderstaande twee punten te gaan hanteren. Het collegevoorstel* dat nu op tafel ligt wordt op 30 juni in de raad van Leudal behandeld.

  1. Bij niet gemeentelijke gemeenschapshuizen verstrekt de gemeente subsidie ten behoeve van door de gemeente erkende kapitaallasten van gemeenschapshuizen, i.c. €30.244,-.
  2. Groot onderhoud gemeenschapshuizen voor rekening van de gemeente te laten komen en deze conform het huidige gemeentelijke onderhoudsregime te laten uitvoeren.

Nieuw bestuur

De oplossing vanuit de gemeente Leudal is in de maak. Echter de oplossing voor het vormen van een nieuw bestuur ligt nog heel ver weg. In Neer zijn er weinig tot geen personen bereid om zitting te nemen in het nieuwe bestuur van de Haammaeker. De komende maanden zullen uitwijzen of de Neerse samenleving bereid is om gemeenschapshuis in d’n Haammaeker open te houden. Nieuwe kartrekkers kunnen zich melden via de mail: secretariaat@haammaeker.nl

Mocht dit niet gebeuren dan zullen de deuren van gemeenschapshuis in d’n Haammaeker na de zomer voorgoed sluiten.

*Het collegevoorstel is nog niet openbaar gemaakt. Via enkele gebruikers van gemeenschapshuis in d’n Haammaeker werden wij op de hoogte gesteld van dit collegevoorstel.

Comments are closed.

Text selection is disabled by content protection wordpress plugin