HaammaekerUITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST

HET VOORTBESTAAN GEMEENSCHAPSHUIS DE HAAMMAEKER.
De werkgroep en het bestuur van De Haammaeker nodigen graag alle inwoners van Neer uit voor de informatiebijeenkomst over de toekomst van ons gemeenschapshuis. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur in De Haammaeker in Neer.

Aansluitend is de inloopbijeenkomst over Park Leudal-Oost tot 22.00 uur. Wij informeren u graag persoonlijk over de moeilijke situatie waarin De Haammaeker zich bevindt. Maar er zijn ook kansen! Ingrijpende veranderingen zijn noodzakelijk. Het is van belang dat deze worden gedragen door de gemeente en de Neerse gemeenschap. Uw mening is daarom belangrijk.

Achtergrond
De gemeente heeft in mei 2012 besloten om de exploitatiesubsidie met ingang van 2016 te stoppen. Vervolgens heeft het bestuur in 2013 een plan tot behoud van het gemeenschapshuis voorgelegd aan de gemeente. In 2015 komt de gemeente tot de conclusie dat haar nieuwe beleid niet haalbaar is. Het plan voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis in Neer wordt na twee jaar afgewezen. De werkgroep en het bestuur zijn onlangs tot de conclusie gekomen, dat de sluiting van De Haammaeker onomkeerbaar is als de gemeente niet de noodzakelijk financiële steun voortzet en de exploitatievoorwaarden versoepelt. Daarnaast moet er een nieuw bestuur gevormd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Pouls,
secretariaat@haammaeker.nl of telefonisch: 06-43 47 66 33

Comments are closed.

Text selection is disabled by content protection wordpress plugin