Regio TV Leudal

Peter Vennekens en Jort Raemakers van gemeenschapshuis De Haammaeker werden geïnterviewd door Regio TV Leudal. In het interview kunt u kennismaken met het nieuwe bestuur. Verder wordt de zoektocht naar nieuwe bestuursleden uitgelegd. Eveneens wordt de huidige situatie van De Haammaeker toegelicht. Hierop volgt ook een weg die het nieuwe bestuur in de toekomst wil in gaan.

Door steun van de gemeente is het exploitatietekort met een deel afgenomen. Echter is er nog altijd een exploitatietekort voor het gemeenschapshuis in Neer. Dit tekort zal op zeer korte termijn moeten worden opgelost. U kunt hierbij denken aan een zaalhuur verhoging, consumptieprijs verhoging, besparing op energiekosten, besparing op personeelslasten etc. Het nieuwe bestuur gaat de komende tijd een model ontwikkelingen waardoor De Haammaeker de komende jaren open kan blijven.

Verder wordt er in het interview gesproken over een mogelijke concurrentiepositie met het oog op Park Leudal Oost. Het bestuur van De Haammaeker wil graag een gemeenschapshuis in de kern behouden. Het standpunt is dan ook: ‘De kern moet levendig blijven’!

Het gemeenschapshuis is niet aantrekkelijk genoeg voor een commerciële exploitant. Er zullen dus andere manieren moeten worden gevonden om het gemeenschapshuis ook in de toekomst te kunnen blijven exploiteren.

Tot slot komt de naam van het gemeenschapshuis aan bod. Voor alle ongeruste telefoontjes en e-mails.. De juiste naam is: Gemeenschapshuis De Haammaeker en niet In d’n Haammaeker.

Comments are closed.

Text selection is disabled by content protection wordpress plugin