Bestuurswissel (1)

Van links naar rechts: Berend Bosscher, Peter Derks, Hans Blomen, Ad de Veer, Marianne Pouls, Jort Raemakers, Har Geenen en Peter Vennekens. Foto: Wiel Aan de Boom

Enkele maanden lang is er hard gewerkt om een nieuw bestuur te vinden voor de Haammaeker. Met gepaste trots kunnen wij laten weten dat er per 31 juli 2015 een nieuw bestuur is aangetreden. Het nieuwe bestuur van de Haammaeker bestaat uit Peter Vennekens, Marianne Pouls, Har Geenen en Jort Raemakers.

Een groot woord van dank gaat uit naar de oude bestuursleden: Peter Derks, Hans Blomen, Berend Bosscher, Ad de Veer en Marianne Pouls. Nu er een nieuw bestuur is betekent dit dat per 31 augustus 2015 de Haammaeker weer open gaat.

Het “oude” bestuur is in januari 2012 aangetreden met als doel om het gemeenschapshuis binnen drie jaar toekomstbestendig te maken. Die periode is nu verstreken. Het bedrijfsplan dat in 2013 is ingediend, werd helaas twee jaar later door de gemeente afgewezen. De gemeente heeft gekozen voor een ander beleid dat moet resulteren in aanzienlijke bezuinigingen. “Desondanks hebben we de gemeente kunnen overtuigen om meer dan €200.000 te investeren in vernieuwing en onderhoud van de installaties en systemen van ons gemeenschapshuis” zegt aftredend voorzitter Peter Derks.

‘Wij kijken terug op een zeer dynamische periode waarin we ook de bedrijfsvoering volledig hebben gemoderniseerd en aanzienlijke kostenreducties hebben gerealiseerd. We zijn blij dat we het nieuwe bestuur niet met een crisissituatie opzadelen maar een stevige basis kunnen aanreiken waarop de toekomst van ons gemeenschapshuis kan worden gebouwd”, aldus Derks. “Er blijft een structureel tekort. Het oplossen van dit tekort is een grote uitdaging voor het nieuwe bestuur die in samenwerking met de verenigingen succesvol kan worden aangegaan”.

Het aftredend bestuur bedankt de medewerkers van De Haammaeker, de klanten en leveranciers voor het vertrouwen dat heeft geresulteerd in een plezierige samenwerking. Bijzondere dank aan Bierbrouwerij Lindeboom.

Het nieuwe bestuur zal, voortbouwend op al het werk dat het vorige bestuur heeft verricht, samen met de bestaande en uiteraard ook nieuwe gebruikers, zijn uiterste best doen de positie die De Haammaeker in de Neerse gemeenschap inneemt, te handhaven en, waar mogelijk, uit te breiden. Wij zullen de komende tijd met alle gebruikers van het gemeenschapshuis in contact treden.

Hieronder treft u de nieuwe contact gegevens aan van de bestuursleden.

 Peter Vennekens – peter.vennekens@haammaeker.nl
 Marianne Pouls – marianne.pouls@haammaeker.nl
 Har Geenen – har.geenen@haammaeker.nl
 Jort Raemakers – secretariaat@haammaeker.nl

Comments are closed.

Text selection is disabled by content protection wordpress plugin