Vandaag publiceerde de limburgse krant Dagblad de Limburger een artikel in de krant over het Gemeenschapshuis D’n Haammaeker in Neer. Hierin werd geschreven dat het bestuur van het Gemeenschapshuis per 1 maart 2015 opstapt. Door financiële problemen en de aankomende bezuinigingen op de subsidies ziet het bestuur geen toekomst op de huidige manier.

Kort geleden heeft het bestuur samen met de gemeente een plan opgesteld om de toekomst van het gemeenschapshuis te waarborgen. Door de aankomende bezuinigingen van de gemeente Leudal is voor dit plan echter geen ruimte binnen de begroting van de gemeente. Hierdoor is het plan om het gemeenschapshuis verder te laten commercialiseren dan ook niet mogelijk.

Dat het financieel niet goed gaat met het gemeenschapshuis was al langer bekend. Jaarlijks komt het gemeenschapshuis 40.000 tot 45.000 euro tekort. Dit tekort was op te lossen met een nieuw bedrijfsplan, met meer ruimte voor commerciële activiteiten. Onderdeel van dit plan is natuurlijk een vast subsidiebedrag van de gemeente, wat nodig is om het plan haalbaar te laten zijn. Nu dit bedrag deels of helemaal weg gaat vallen, is het voor het bestuur van de Haammaeker niet meer mogelijk dit plan uit te voeren.

Voorzitter Peter Derks, van de stichting Gemeenschapshuis de Haammaeker, is er duidelijk over: ‘Wij hebben ongelooflijk veel tijd en geld gestoken in de herstructurering. Besluitvorming over het plan is herhaaldelijk uitgesteld. Twee jaar lang zijn we door de gemeente aan het lijntje gehouden. Nu blijkt het definitief van de baan. We zien geen kans meer om onze plannen tot uitvoer te brengen.’

Volgens Derks is er echter wel nog genoeg kans voor Neer om het gemeenschapshuis te behouden. Dit initiatief zal dan moeten komen vanuit de gemeenschap zelf en de verenigingen die gebruik maken van het pand. ‘De gemeenschap moet de handen uit de mouwen steken om de faciliteit in stand te houden. Verenigingen kunnen zich loyaler opstellen’, aldus Derks.

Het huidige bestuur van de Haammaeker heeft volgens Derks niet de juiste kennis en capaciteiten in huis om dat plan in gang te zetten. Hij doet dan ook een oproep aan de gebruikers/gemeenschap om voor 1 maart een nieuw bestuur te formeren.

Voor Neer betekent dit dat er gezocht moet worden naar een oplossing. Zonder bestuur zal het onmogelijk zijn om nog langer gebruik te maken van de Haammaeker.

Naast de problemen met de Haammaeker is er in Neer wel een werkgroep bezig met het ontwikkelen van een nieuw plan met betrekking tot een multifunctioneel sportpark. Dit sportpark zou ook ruimte moeten bieden aan activiteiten van verenigingen die nu activiteiten huisvesten in de Haammaeker. Dit zou echter een oplossing betekenen voor de lange termijn. Voor de korte termijn is het van belang dat de gemeenschap zich gaat beraden over de toekomst van de Haammaeker!

Comments are closed.

Text selection is disabled by content protection wordpress plugin