Wijzigingen bestuurssamenstelling

Met ingang van 1 oktober 2021 verandert de samenstelling van het bestuur van D’n Haammaeker. Per die datum draagt Peter Vennekens het voorzitterschap over aan Har Geenen, de huidige penningmeester. Per die datum verlaat secretaris Jort Raemakers het bestuur.

Geruime tijd geleden hebben Peter en Jort hun voorgenomen ‘switch’ kenbaar gemaakt. Peter blijft algemeen bestuurslid van D’n Haammaeker en Jort gaat een nieuwe uitdaging aan, buiten D’n Haammaeker. Beide kanjers hebben een korte tekst geschreven, waarin zij hun besluit/keuze kort toelichten. Die teksten zijn aan dit bericht gevoegd.

Het bestuur van D’n Haammaeker is Peter en Jort veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verzet voor het gemeenschapshuis van Neer. Er volgt nog een mooie bestuursbijeenkomst, waarin we terugblikken, stilstaan en vooruitblikken bij dit bijzondere moment. Peter’s opvolger zal zichzelf op het juiste moment presenteren.

Donderdag, 2 september 2021: de laatste bestuursvergadering voor Peter als voorzitter én de laatste bestuursvergadering voor Jort.
Donderdag, 2 september 2021: de laatste bestuursvergadering voor Peter als voorzitter én de laatste bestuursvergadering voor Jort.

Peter Vennekens over z’n vertrek als voorzitter

Peter Vennekens

Eind vorig jaar al besloot ik om met ingang van seizoen 2021/2022 te stoppen als voorzitter van het bestuur van D’n Haammaeker al had ik tegelijkertijd ook best wel een moeite met het stoppen van het werk voor het gemeenschapshuis, waarmee ik in juli 2015 was begonnen. Maar, nieuw bloed met nieuwe ideeën en elan en vergroening van & diversiteit binnen het bestuursteam is heel goed en daaraan wilde ik meewerken.

Bovendien blijf ik nog wel een tijdje ‘gewoon’ bestuurslid en zal ik me in het bijzonder ook bezig houden met het opzetten van dagactiviteiten. En, tijdens de laatste bestuursvergadering die ik voorzat – dit was donderdagavond, 2 september – werd besloten dat ik de komende tijd penningmeester ad interim word.

Ik wil iedereen danken voor de inspiratie en ondersteuning die men mij zes jaren lang heeft gegeven! En ik ben trots op ons Neers, mooie, gerenoveerde, voor iedereen toegankelijke gemeenschapshuis, waarin zóveel activiteiten gehouden kunnen én – reken maar – zullen worden!

Jort Raemakers over z’n vertrek als bestuurslid

In 2015 dreigde het gemeenschapshuis in Neer z’n deuren definitief te sluiten. Vanaf dat moment ben ik mij sterk gaan maken voor het behoud van D’n Haammaeker, midden in het dorp. De afgelopen 6 jaar heb ik hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het gemeenschapshuis. Vorig jaar werd het gehele gebouw gerenoveerd en zat voor mijn gevoel, mijn werk erop. Klaar voor een nieuwe uitdaging.

D’n Haammaeker is het gemeenschapshuis voor veel Neerse verenigingen (gebleven) en weet ook steeds meer organisaties aan te trekken, ook van buiten Neer. Samen met de vele gebruikers, de medewerkers en vrijwilligers heb ik er 6 hele leuke jaren gehad. Onwijs bedankt daarvoor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *