Vertrouwenspersoon voor gemeenschapshuizen in Leudal

In overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet heeft het bestuur van Gemeenschapshuis D’n Haammaeker samen met andere gemeenschapshuizen in de gemeente Leudal een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon moet het voor medewerkers en vrijwilligers gemakkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te melden. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, schelden, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag.

Wat een vertrouwenspersoon doet

De vertrouwenspersoon biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt de hulpvrager eventueel bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld, bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. Gesprekken en klachten worden volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *