D’n Haammaeker wil energieneutraal worden

Het bestuur van D’n Haammaeker wil het gemeenschapshuis energieneutraal maken. Het energieverbruik dient tot een minimum te worden teruggebracht en de dan nog benodigde energie dient duurzaam te worden opwekt. De omschakeling is nodig vanwege de alsmaar stijgende energiekosten. Een werkgroep maakt een plan om de verduurzaming te realiseren.

Vanmorgen heeft een externe deskundige het gebouw onderzocht om vast te kunnen stellen hoe energie bespaard kan worden én hoe de overschakeling naar duurzame energie het best gerealiseerd kan worden. Als dat duidelijk is, dan kan er een kostenplaatje worden gemaakt. Daarna gaat het bestuur op zoek naar geld om dit alles te betalen.

Wordt vervolgd!