Haammaeker omarmt Kwiebus

Met ingang van 1 januari 2022 neemt D’n Haammaeker het beheer en de exploitatie van sportzaal De Kwiebus over van de gemeente Leudal. D’n Haammaeker is vanaf dan verantwoordelijk voor de instandhouding en de continuïteit van de dienstverlening van het gemeenschapshuis én de sportzaal.

De Kwiebus en D’n Haammaeker worden op dit moment onafhankelijk van elkaar beheerd en geëxploiteerd, respectievelijk door de gemeente Leudal en D’n Haammaeker. Het samenvoegen van beheer en exploitatie heeft positieve effecten op de gebruiksmogelijkheden en de gebruiksintensiteit van beide voorzieningen, zo is de verwachting. D’n Haammaeker en De Kwiebus liggen tegen elkaar en bezoekers maken gebruik van dezelfde ingang. De Kwiebus is en blijft allereerst een gym- of sportvoorziening voor het basisonderwijs én voor verenigingen. Daarnaast kan De Kwiebus worden ingezet als multifunctionele ruimte.

Taken en verantwoordelijkheden

De gemeente Leudal en D’n Haammaeker hebben een exploitatie overeenkomst gesloten, waarin onder meer ieders (beheers)taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De gemeente is eigenaar van het gebouw en als zodanig verantwoordelijk voor het groot onderhoud en het onderhoud van de inventaris. De gemeente stelt bovendien de huurprijs vast (uurtarief). D’n Haammaeker is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het dagelijks beheer, inclusief de daaraan verbonden kosten.

Aanspreekpunt

Met ingang van het nieuwe jaar is D’n Haammaeker het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de boeking, planning en (financiële) afwikkeling van alle activiteiten, die in De Kwiebus plaatsvinden. Informatie over de beschikbaarheid van De Kwiebus is binnenkort te vinden op de https://haammaeker.nl Via die website kan de sportzaal ook worden gereserveerd.

Méér weten?

Stuur een e-mail naar info@haammaeker.nl of bel Marjo Stammen, de beheerster van D’n Haammaeker. T: (06) 21 80 02 44. Je kunt natuurlijk ook een bestuurslid van D’n Haammaeker aanspreken.

Neer, 8 december 2021

Bestuur D’n Haammaeker en gemeente Leudal